Verksamhet

Företagsutveckling omfattande bland annat genomgång och upprättande av affärsplaner, analys och förbättring av interna rutiner, ekonomisk planering och kontroll, lönsamhetskalkylering, investeringskalkylering, kassaflödesanalyser, cash management m m.

Finansiell rådgivning och stöd vid kontakter med banker och finansieringsinstitut, myndigheter, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Stöd vid företagsetablering och expansion bland annat med upprättande av affärsplaner, kontakt med banker, myndigheter m fl.

Rådgivning vid ägarplanering omfattande företagsförvärv, försäljning av företag samt generationsskiften.

Specialist/resursperson för korta eller långa uppdrag, t.ex. som ekonomichef/controller och som styrelseledamot eller bollplank.

Utbildning, mentorskap och andra kompetenshöjande insatser inom affärsutveckling, ekonomi, bankverksamhet m m.

Anbudsutbildning till mindre företag tillsammans med Bo Höglander, se separat flik.