Anbudsutbildarna

Utbildning i offentlig upphandling

Anbudsutbildarna erbjuder utbildning i offentliga upphandling med två inriktningar, dels mot småföretag och dels mot kommunens tjänstemän och politiker.

Vi erbjuder även support direkt till företag vid utformning av anbud.

Anbudsutbildarna är:

Bo Höglander, expert och mångårig redaktör inom offentlig upphandling, diplomerad upphandlare SOI, medlem i programrådet för Upphandlingsdagarna. Moderator, utbildare.

Christine Edenborg, konsult i affärsutveckling, tidigare företagschef i bank, mångårig erfarenhet från industriföretag samt god erfarenhet av upphandling i Landsting. Föreläsare, seminarieledare, utbildare.

Anbudsutbildning med inriktning mot företag

Syftet med utbildningen till företag är:

 • att öka de lokala företagens möjligheter att lämna vinnande anbud till offentliga köpare
 • att öka kvaliteten på anbuden
 • att öka alla parters möjligheter till bra affärer, vilket gagnar kommunens ekonomi, skattebetalarna och företagen på orten
 • att bidra till ett positivare näringsklimat i kommunen

Målet är att företagarna ska förstå:

 • varför offentlig upphandling görs
 • hur offentlig upphandling går till
 • hur företagen bör utforma anbud för att ha möjlighet att få affärer
 • vad som är nödvändigt och viktigt
 • hur utvärdering och val av leverantör görs

Utbildning i offentlig upphandling för kommunens tjänstemän och politiker

Till kommuner erbjuder vi support med att upprätta upphandlingspolicy, grundläggande utbildning i LOU, LUF, LOV och EU:s grundprinciper för upphandling. Det är viktigt att kommunledningen, förtroendevalda och tjänstemän har förståelse för vilka EU-direktiv och svenska lagar som reglerar offentliga inköp.

Syftet med utbildningen till kommunens tjänstemän och politiker är:

 • att öka kompetensen i offentlig upphandling och därmed öka kommunens möjligheter till bra affärer för kommunen, skattebetalarna och företagen på orten
 • att bidra till en positivare syn på kommunen hos företagarna och ett bättre näringslivsklimat

Målet är att deltagarna ska få kännedom om:

 • de lagar och regler som styr offentlig upphandling
 • hur offentlig upphandling går till
 • vikten av tydlig kravspecifikation som underlag till anbudsförfrågan och därmed till en bra upphandling av rätt produkt till rätt kvalitet och rätt pris