Uppdrag

Bland mina kunder och uppdragsgivare ingår

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland, Östegötland samt Mälardalen, där jag har uppdrag som affärsrådgivare, coach och mentor till mindre och medelstora företag. Jag blev av Almi Sörmland blivit utsedd till Årets mentor 2013.

Flens kommun, utbildning i ekonomi och rådgivning till ett antal företag inom projektet ALF (Aktiv Ledarskapsutveckling för Företag).

Utbildarna Stefan Dominicus AB,  där jag utbildar företagsrådgivare och privatrådgivare hos banker.

Företagsam Nora, som är ett resurscentrum för kvinnliga företagare och företagsamma kvinnor i Nyköping och Oxelösund. Jag har varit projektledare för Våga Välja Tillväxt, ett projekt inom Främja kvinnors företagande i Sörmland 2013-2014. I projektet deltog företagande kvinnor som vill skapa tillväxt och utveckling i sina företag. Tillsammans tog vi fram en verktygslåda för tillväxt i företag.

Ett antal mindre och medelstora företag, där jag arbetar som rådgivare inom affärsutveckling, företagsekonomiska frågor, finansieringslösningar, företagsförvärv, generationsskiften mm.