Affärsidé

Med min mycket breda erfarenhet tillför jag ekonomisk spetskompetens och arbetar som stöd inom Affärsutveckling.

En central kundgrupp är mindre och medelstora företag som har behov av specialistkompetens inom t ex ekonomisk planering, uppföljning och kontroll, finansiell rådgivning och ägarplanering.

Med min omfattande bankerfarenhet tillför jag unik kompetens hos mina kundföretag, såväl vid löpande bankkontakter som vid upphandling.

Med min mycket stora erfarenhet såväl av företagande som av att arbeta med kompetenshöjande insatser, kan jag stöda verksamheter och organisationer som mentor, coach, utbildare, rådgivare och styrelseledamot.

Min erfarenhet från internationell verksamhet och mycket goda språkkunskaper är en viktig resurs för företag som har eller planerar utlandsaffärer.