Erfarenhet

Jag har lång erfarenhet från ledande befattningar inom bank, näringsliv (internationella och tillverkande företag) och offentlig sektor. Bland mina tidigare arbetsgivare kan nämnas

  • Sörmlands Sparbank där jag var Företagschef respektive Ställföreträdande Regionchef i Nyköping och Oxelösund.
  • Freudenberg Houshold Products där jag var Administrativ chef med ansvar för ekonomi-, IT- och personalavdelningarna.
  • Landstinget Sörmland där jag var Biträdande Avtalsdirektör och Ekonomiansvarig på Centrala beställarenheten.
  • Rottneros Board där jag var Koncerncontroller.
  • Thorsman där jag var Koncerncontroller med ansvar för koncernens ekonomiska rapportering, budgetarbete och lönsamhetsuppföljning.
  • Östgötabanken där jag var Ställföreträdande Kontorschef och ansvarig för företagsmarknaden i Nyköping.