Kompetens

Bred kompetens inom företagsekonomi 

Jag har erfarenhet av alla typer av arbete inom företagsekonomi, som bokslutsarbete, budgetering, kassaflödesanalyser, ekonomisk planering, kostnads- och intäktskontroll, lönsamhetsuppföljningar, cash management m m.

God bankkompetens 

Jag har bland annat arbetat med företagsrådgivning, finansieringsfrågor, lönsamhetsuppföljningar, placeringsfrågor, ägarplanering m m.

God erfarenhet från internationell verksamhet och tillverkande industri

Jag har arbetat inom internationella tillverkande koncerner med både svenska och utländska ägare.

Lång erfarenhet av ledarskap och utbildning

Jag har 30 års erfarenhet som chef för grupper med mellan 2 och 22 personer, och har genomfört ett stort antal personalprojekt och utbildningar. Jag har mycket stor erfarenthet att arbeta med kompetenshöjande insatser som mentor, coach, utbildare och rådgivare/styrelseledamot.

Mycket goda språkkunskaper

Jag är född i Finland med svenska som modersmål, och talar även finska, engelska och tyska.

Stort nätverk

Jag är bl a medlem i och arbetar i styrelserna inom Företagarna, Rotary, Zonta i Nyköping/Oxelösund samt Nyköpings Golfklubb. Jag har genom mina tidigare anställningar ett brett kontaktnät av specialister inom företagsekonomi, juridik, skatterätt, banking m m.